Sơ đồ bản vẽ chi tiết 4 tầng liền kề TT1 dự án 89 thịnh liệt

Sơ đồ bản vẽ chi tiết 4 tầng liền kề TT1 dự án 89 thịnh liệt

 

* Mặt bằng tầng 1

 

block-tt1-lien-ke-du-an-89-thinh-liet

 

* Mặt bằng tầng 2

 

tang-2-tt1

 

* Mặt bằng tầng 3

 

tang-3-tt1

 

* Mặt bằng tầng 4

 

tang-4-tt1

 

* Thiết kế tầng mái

 

mai-tt1