Bản vẽ kỹ thuật thiết kế TT2 dự án liền kề 89 thịnh liệt

Bản vẽ kỹ thuật thiết kế TT2 dự án liền kề 89 thịnh liệt

 

– Mặt bằng tầng 1

 

block-tt2-lien-ke-du-an-89-thinh-liet

 

– Mặt bằng tầng 2

 

tang-2-tt2

 

– Mặt bằng tầng 3

 

tang-3-tt2