Bản vẽ thiết kế chi tiết TT3 dự án 89 Thịnh Liệt

Bản vẽ thiết kế chi tiết TT3 dự án 89 Thịnh Liệt

 

block-tt3-lien-ke-du-an-89-thinh-liet