Bộ giấy phép xây dựng dự án nhà ở liền kề 89 thịnh liệt

Bộ giấy phép xây dựng dự án nhà ở liền kề 89 thịnh liệt do sở xây dựng Hà Nội cấp

 

giay-phep-xay-dung-hong-ha-tower

 

giay-phep-xay-dung-du-an-hong-ha-tower