Các căn hộ có thiết kế 3 phòng ngủ tại dự án chung cư tây nam linh đàm A1CT2

Các căn hộ có thiết kế 3 phòng ngủ tại dự án chung cư tây nam linh đàm A1CT2 có 3 loại diện tích căn hộ như sau:

– 95,67m2: căn số 04 và 12

– 104,6m2: căn số 08

– 134,52m2: căn số 06 và 10

 

can-06-toa-a1

 

can-10-toa-a

 

can-04-toa-a1

 

can-12-toa-a

 

can-08-toa-a1