Căn mẫu 75m2 Chung cư A1CT2 Linh Đàm đã đưa vào hoàn thiện

Căn mẫu 75m2 Chung cư A1CT2 Linh Đàm đã đưa vào hoàn thiện

 

ban-cong-can-ho-75m2-chung-cu-a1ct2-linh-dam

 

ban-cong-can-ho-75m-chung-cu-a1ct2-linh-dam

 

ban-cong-phu-can-ho-75m-chung-cu-a1ct2-linh-dam

 

can-ho-75m-chung-cu-a1ct2-linh-dam

 

phong-ngu-can-ho-75m-chung-cu-a1ct2-linh-dam

 

phong-ngu-chinh-can-ho-75m-chung-cu-a1ct2-linh-dam

 

ve-sinh-can-ho-75m-chung-cu-a1ct2-linh-dam