Chung cư 60 Nguyễn Đức Cảnh được bảo lãnh tín dụng bởi Vietcombank

Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Định Công đã chính thức đồng ý là  đơn vị đứng ra làm bảo lãnh tín dụng với dự án Chung cư HUD3 Nguyễn Đức Cảnh, điều này phản ánh rõ ràng dự án này đã có đầy hồ sơ pháp lý đảm bảo cho người mua nhà tại đây khi không phải lo lắng về tâm lý dự án treo hoặc không có khả năng thực hiện như rất nhiều các dự án khác hiện nay.

 

 xac-nhan-tin-dung

 

xac-nhan-cho-vay-tin-dung