Hình ảnh mới nhất về tiến độ thi công dự án HUD3 Nguyễn Đức Cảnh

Để tiện cho các khách hàng không có dịp cũng như điều kiện vào xem công trường xây dựng dự án Chung cư HUD3 Nguyễn Đức Cảnh, chúng tôi xin cập nhật những hình ảnh mới nhất về tiến độ thi công dự án tại thời điểm hiện tại, ảnh chụp vào ngày 20/11/2016

 

tien-do-chung-cu-60-hud3-nguyen-duc-canh

 

tien-do-chung-cu-60-nguyen-duc-canh

 

tien-do-chung-cu-hud3-60-nguyen-duc-canh

 

tien-do-chung-cu-hud3-nguyen-duc-canh

 

tien-do-chung-cu-nguyen-duc-canh

 

tien-do-du-an-60-nguyen-duc-canh

 

tien-do-du-an-hud3-nguyen-duc-canh

 

tien-do-hud3-nguyen-duc-canh

 

tien-do-thi-cong-hud3-nguyen-duc-canh

 

tien-do-xay-dung-hud3-nguyen-duc-canh