Thiết kế mặt bằng Kiot của dự án D2CT2 Tây Nam Linh Đàm

Dưới đây là thiết kế mặt bằng Kiot của dự án D2CT2 Tây Nam Linh Đàm cho khách hàng tham khảo lựa chọn ô kinh doanh cho mình hoặc cũng có thể đầu tư dài hạn tại đây.

 

mat-bang-kiot-d2ct-linh-dam