Thiết kế Mặt bằng căn hộ Penthouse Chung cư HUDBUILDING Nha Trang

Thiết kế Mặt bằng căn hộ Penthouse Chung cư HUDBUILDING Nha Trang

1. Thông số kỹ thuật căn hộ Penthouse loại 1:

– Tổng diện tích: 343,97m2

– Phòng sinh hoạt chung: 49,55m2

– Tiền phòng: 8,6m2

– Phòng ăn: 16,1m2

– Khu bếp: 8,15m2

– Phòng ngủ 1: 28,91m2

– Phòng ngủ 2: 15,9m2

– Phòng ngủ 3: 15,8m2

– Phòng làm việc: 8,5m2

– Phòng giúp việc: 13,53m2

– Phòng thay đồ: 9,77m2

– Giặt + Lô Gia: 8,78m2

– WC1: 8,87m2

– WC2: 8,23m2

– WC3: 3,13m2

– Kho: 9,17m2

– Hiên gỗ: 40,3m2

– Vườn: 41,86m2

 

2. Thông số kỹ thuật căn hộ Penthouse loại 2:

– Tổng diện tích: 272,84m2

– Phòng sinh hoạt chung: 25,91m2

– Tiền phòng: 3,4m2

– Phòng ăn: 23,94m2

– Khu bếp: 14m2

– Phòng ngủ 1: 17,64m2

– Phòng ngủ 2: 15,84m2

– Phòng ngủ 3: 15,84m2

– Phòng giúp việc: 5,84m2

– Phòng thay đồ: 6,51m2

– Giặt + Lô Gia: 4,55m2

– WC1: 8,61m2

– WC2: 6m2

– WC3: 4m2

– Kho: 3,9m2

– Hiên gỗ: 52,39m2

– Vườn: 24,76m2

 

3. Thông số kỹ thuật căn hộ Penthouse loại 3:

– Tổng diện tích: 240,65m2

– Phòng sinh hoạt chung: 27,19m2

– Tiền phòng: 3,79m2

– Phòng ăn: 16,42m2

– Khu bếp: 7,97m2

– Phòng ngủ 1: 18,37m2

– Phòng ngủ 2: 13,69m2

– Phòng ngủ 3: 13,69m2

– Phòng giúp việc: 6,6m2

– Phòng thay đồ: 7,1m2

– Giặt + Lô Gia: 3,44m2

– WC1: 6,05m2

– WC2: 6m2

– WC3: 7,1m2

– Kho: 3,87m2

– Hiên gỗ: 40,33m2

– Vườn: 18,1m2

 

4. Thông số kỹ thuật căn hộ Penthouse loại 4:

– Tổng diện tích: 211,22m2

– Phòng sinh hoạt chung: 25,37m2

– Tiền phòng: 3,26m2

– Phòng ăn: 13m2

– Khu bếp: 10,56m2

– Phòng ngủ 1: 16,65m2

– Phòng ngủ 2: 14,96m2

– Phòng ngủ 3: 15,18m2

– Phòng giúp việc: 9,1m2

– Phòng thay đồ: 6,45m2

– Giặt + Lô Gia: 2,94m2

– WC1: 9,15m2

– WC2: 5,86m2

– WC3: 4,32m2

– Kho: 4,65m2

– Hiên gỗ: 25,36m2

– Vườn: 12,28m2