Sơ đồ tổng quát toàn bộ các dự án chung cư Tây Nam Linh Đàm

Sau đây là sơ đồ tổng quát toàn bộ các dự án chung cư tại khu vựcTây Nam Linh Đàm bao gồm đầy đủ các dự án:

– Nhà ở xã hội chung cư Rice City

Chung cư B1B2 Linh Đàm

– Chung cư A1CT2 Linh Đàm

– Chung cư D2CT2 Linh Đàm

– Chung cư D1CT2 Linh Đàm

– Chung cư Rain Bow City

– Chung cư CT3 Linh Đàm

 

anh-mat-bang-tong-the-khu-tay-nam-linh-dam